Umiejętności Jednostek z Twierdzy w Dzikich Hordach
♦ Opublikowany: 11.08.2010 o 07:41
♦ Czytany: 23768 razy
♦ Opracowany przez: Martin
 Umiejętności jednostek nacji Orków z miasta Twierdza w Heroes of Might and Magic V: "Dzikie Hordy".

Goblin

Żywe stworzenie

To stworzenie jest żywe, zatem może zostać wskrzeszone.

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Tchórzostwo


Po otrzymaniu obrażeń w walce wręcz, ta istota próbuje uciec do najbliższego niezajmowanego przez nikogo miejsca w zasięgu ruchu. Stworzenie kontratakuje kiedy nie ma gdzie uciec.

Zdrada

Kiedy ilość tych istot spadnie poniżej 30%
stanu z początku bitwy przechodzą na stronęwroga.

Goblinński Sidlarz 

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Tchórzostwo

Po otrzymaniu obrażeń w walce wręcz, ta istota próbuje uciec do najbliższego niezajmowanego przez nikogo miejsca w zasięgu ruchu. Stworzenie kontratakuje kiedy nie ma gdzie uciec.

Żywe stworzenie

 To stworzenie jest żywe, zatem może zostać wskrzeszone.

Zastawianie sideł 

Ta istota potraji zastawiać niewidoczne dla wroga sidła na potu bitwy. (kiedy wróg w nie wpadnie, może stracić część ze swoich punktów ruchu, zasięgu a nawet zatrzymać się zupełnie. Jeśli sidła okażą się nieskuteczne, Gotowość bojowa istoty, która sidła zastawiała, zostanie wyzerowana (zdotność aktywowana).

Gobliński plugawiec 

Żywe stworzenie

To stworzenie jest żywe, zatem może zostać wskrzeszone.

Demoniczna krew 

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Tchórzostwo

Po otrzymaniu obrażeń w walce wręcz, ta istota próbuje uciec do najbliższego niezajmowanego przez nikogo miejsca w zasięgu ruchu. Stworzenie kontratakuje kiedy nie ma gdzie uciec.

Plugawienie magii

Istota ta ma szansę splugawienia zaklęć rzucanych przez cel (tylko w przypadku istot rzucających czary), albo osłabiając zacięcia, albo powodując, że w ogóle nie działają. (Plugawienie może ulec odbiciu, rzucając nieprzyjemny efekt również na nieszczęsne gobliny (zdolność aktywowana)

 

Centaur

Duża istota

 To stworzenie jest większe niż inne i zajmuje 4 miejsca na polu bitwy

Żywe stworzenie

To stworzenie jest żywe, zatem może zostać wskrzeszone.

Strzelec

Stworzenie może zadawać obrażenia na odległość. Jeśli dystans jest większy niż połowa pola walki, liczba zadawanyh ran zostaje zmniejszona o 50%. Strzelec nie może zaatakować na odległość, jeśli zostanie zablokowany przez wrogi oddział. Jeśli w armii nie ma Wozu z Amunicją, liczba strzałów jest ograniczona do zapasu własnej amunicji

Manewr

Po otrzymaniu obrażeń w watce wręcz,ta istota próbuje uciec do najbliższego niezajmowanego przez  nikogo miejsca w zasięgu ruchu, strzelając i zadając stamtąd połowę swoich normalnych obrażeń.

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Centaur koczownik

Duża istota

To stworzenie jest większe niż inne i zajmuje 4 miejsca na polu bitwy

Żywe stworzenie

To stworzenie jest żywe, zatem może zostać wskrzeszone.

Strzelec

Stworzenie może zadawać obrażenia na odległość. Jeśli dystans jest większy niż połowa pola walki, liczba zadawanych ran zostaje zmniejszona o 50%. Strzelec nie może zatakować na odległość, jeśli zostanie zablokowany przez wrogi oddział. Jeśli w armii nie ma Wozu z Amunicją, liczba strzałów jest ograniczona do zapasu własnej amunicji

Manewr

Po otrzymaniu obrażeń w walce wręcz, ta istota próbuje uciec do najbliższego niezajmowanego przez nikogo miejsca w zasięgu ruchu, strzelając i zadając stamtąd połowę swoich normalnych obrażeń.

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Centaur Grasant

Duża istota 

To stworzenie jest większe niż inne i zajmuje 4 miejsca na polu bitwy

Żywe stworzenie

To stworzenie jest żywe, zatem może zostać wskrzeszone.

Strzelec

Stworzenie może zadawać obrażenia na odległość. Jeśli dystans jest większy niż połowa pola walki, liczba zadawanych ran zostaje zmniejszona o 50%. Strzelec nie może zaatakować na odległość, jeśli zostanie zablokowany przez wrogi oddiał. Jeśli w armii nie ma Wozu z Amunicją, liczba strzałów jest ograniczona do zapasu własnej amunicji
Demoniczna krew W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Pełna skuteczność w walce wręcz 

Strzelcy zachowują pełną skuteczność w bezpośredniej walce.

 

 

Wojownik

Żywe stworzenie

 To stworzenie jest żywe, zatem może zostać wskrzeszone.

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo stastyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Szał

Atak tego stworzenia zwiększa się podczas bitwy gdy jakiekolwiek sojusznicze stworzenie zginie (wyjątkiem są stworzenia przywołane na pole bitwy za pomocą magii oraz wskrzeszone)

Rębacz 

Żywe stworzenie

To stworzenie jest żywe, zatem może zostać wskrzeszone.

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwaego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Szał 

Atak tego stworzenia zwiększa się podczas bitwy gdy jakiekolwiek sojusznicze stworzenie zginie (wyjątkiem są stworzenia przywołane na pole bitwy za pomocą magii oraz wskrzeszone)

Szturm 

Stworzenie potrafi zadać drugi cios po raz kolejny po celnym ciosie

Podżegacz 

Żywe stworzenie

To stworzenie jest żywe, zatem może zostać wskrzeszone.

Szał 

Atak tego stworzenia zwiększa się podczas bitwy gdy jakiekolwiek sojusznicze stworzenie zginie (wyjątkiem są stworzenia przywołane na pole bitwy za pomocą magii oraz wskrzeszone)

 Bezlitosny kontratak

Istota  w kontrataku  zadaje półtora   raza więcej obrażeń.

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Prowokowanie

Ta istota ma szansę przejąć na siebie atak wroga   wycelowany prymarnie w inny sojuszniczy    oddział,    znajdujący    się    w bezpośrednim jej sąsiedztwie.

 

 

Szaman

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

 

Żywe stworzenie

 To stworzenie jest żywe, moze zatem zostać wskrzeszone

Rzucający czar

Jednostka ta może korzystać z zestawu zaklęć podobnych do tego, jakim dysponują bohaterowie. Punkty many są ogranczone, ale zawsze na początku walki mają maksymalną wartość. Moc zaklęć zależy od liczby jednostek

Córa Nieba 

Demoniczna krew 

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Rzucający czar 

Jednostka ta może korzystać z zestawu zaklęć podobnych do tego, jakim dysponują bohaterowie. Punkty many są ograniczone, ale zawsze na początku walki mają maksymalną wartość. Moc zaklęć zależy od liczby jednostek

Sacrifice Goblin

Ta istota może poświęcić sąsiadujące gobliny, by uzyskać manę i zwiększyć swoje: Atak i Obronę Morale o 1 punkt do końca walki za każdą ofiarę (maksymalna premia wynosi 5 punktów). Ilość zyskanej many jest równa podwojonej ilości punktów życia poświęcanych goblnów. Zdolność aktywowana.

Córa Ziemi

Rzucający czar 

Jednostka ta może korzystać z zestawu zaklęć podobnych do tego, jakim dysponują bohaterowie. Punkty many są ograniczone, ale zawsze na początku walki mają maksymalną wartość. Moc zaklęć zależy od liczby jednostek
PoświęcenieGoblina Ta istota może poświęcić sąsiadujące gobliny, by uzyskać manę i zwiększyć swoje: Atak i Obronę Morale o 1 punkt do końca walki za każdą ofiarę (maksymalna premia wynosi 5 punktów). Ilość zyskanej many jest równa podwojonej ilości punktów życia poświęcanych goblnów. Zdolność aktywowana.

Demoniczna krew

To stworzenie ma w połowie krew demonów a w połowie ludzką, co pozwala używać “Furii bitewnej czasowo zwiększającej jego bitewne charakterystyczne agresywne zachowanie w walce

Atak przekleństwem 

Po zakończonym sukcesem ataku, cel zostaje poddany osłabieniu, cierpieniu i wrażliwości. Wszystkie te efekty czarów będą działać jak rzucone przez eksperta

Szybki atak

 Stworzenie nie może otrzymać kontrataku, przez wroga będącego pod wpływem spowolnienia.

 

 

Oprawca 

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Spustoszenie

Jeśli atak stworzenia zabije conajmniej jedną wrogą jednostkę, pwoduję to zadanie dodatkowego ciosu.

Executioner

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

AuraStrachu

Wszystkie sąsiednie wrogie jednostki mają -3 do morale

Spustoszenie

Jesli atak stworzenie zabije conajmniej jedną wrogą jednostkę, powoduję to zadanie dodatkowego ciosu

Odwaga

Stworzenie ma zawsze dodatnie morale

Herszt

Obecność
Dowódcy

   Stworzenie dodaje do inicjatywy +1 wszystkim sąsiednim jednostkom

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Rozkaz Wodza

Potrafi przyspieszyć wybraną sojuszniczą jednostkę, zdając jej obrażenia.

 

 

Wiwerna

Duża istota

To stworzenie jest większe niż inne i zajmuje 4 miejsca na polu bitwy

Flyer

Jednostka ta może przemieścić się na dowolne wolne miejsce w trakcie swojej kolejki, bez względu na istniejące

Regeneracja

 W czasie każdej tury stworzenie to odzyskuje 30 - 50 punktów życia.

Jadowita wywerna

Duża istota

To stworzenie jest większe niż inne i zajmuje 4 miejsca na polu bitwy

Latanie

Jednostka ta może przemieścić się na dowolne wolne miejsce w trakcie swojej kolejki, bez względu na istniejące

Regeneracja

 W czasie każdej tury stworzenie to odzyskuje 30 - 50 punktów życia.

Jad

Ta istota zatruwa atakowanego wroga. Efekty działania jadu utrzymują się przez następne 3 tury,zadając w każdej z nich obrażenia celowi.Obrażenia zadawane co turę równe są 5*Wielkość_Oddziału, gdzie Wielkość_Oddziału Jadowitych
Wiwern obliczana jest przy zatruciu celu. Efekt zdolności może zostać usunięty za pomocą  Leczących Dłoni lub Namiotu Medyka lecz nie przez Oczyszczenie czy Wypaczenie.

Paokai

Duża istota

   To stworzenie jest większe niż inne i zajmuje 4 miejsca na polu bitwy

Latanie

Jednostka ta może przemieścić się na dowolne wolne miejsce w trakcie swojej kolejki, bez względu na istniejące

Oddech Błyskawicy

Oddech Błyskawicy
Ta istota zadaje obrażenia wszystkim wrogom, którzy stoją w pobliżu celu ataku, a obrażenia dzielone są po równopomiędzy cele.

Niewrażliwość
na Oślepienie

To stworzenie nie może zostać oślepione

Ścierwojad

Stworzenie potrafi zregenerować sobie życie a nawet liczbę swojego oddziału pochłaniając ciała znajdujące się w zasięgu ruchu

 

Cyklop

Duża istota

To stworzenie jest większe niż inne i zajmuje 4 miejsca na polu bitwy

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Połykanie
Goblinów

 Stworzenie regeneruje swoje życie zjadając gobliny znajdujące się w sąsiedztwie

Dziki Cyklop

Duża istota

To stworzenie jest większe niż inne i zajmuje 4 miejsca na polu bitwy

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Połykanie
Goblinów

Stworzenie regeneruje swoje życie zjadając gobliny znajdujące się w sąsiedztwie

Rzut Goblinem

Ta istota może ciskać sprzymierzonymi goblinami z sąsiednich oddziałów jak pociskami wyrzucanymi w stronę wroga(zdolność aktywowana). Jeden (preferowana jednostka z pełnią Punktów Życia) Goblin z pobliskiego oddziału jest porywany i wykorzystany jako amunicja.

Mniejsza
skuteczność w
walce na dyst.

Strzelec zawsze zadaje tylko połowę obrażeń strzelając, ale zachowuje pełną skuteczność w trakcie bezpośredniej
walki.

Miażdżący
Cios

Ta istota zawsze atakuje obszar czterech pół i ma szansę wyzerować ciosem Gotowość Bojową przeciwnika. Może również niszczyć mury i wieże w czasie oblężeń miast.
Atak trafia wszystkie cele na obszarze 2x2 pola, włączając jednostki sojusznicze. Obrażenia zadawane Murom iWieżom Strzelniczym wynoszą 10 na każdego Cyklopa w oddziale.

Krwawy Cyklop

Duża istota

   To stworzenie jest większe niż inne i zajmuje 4 miejsca na polu bitwy

Demoniczna krew

W żyłach tej istoty płynie mieszania krwi ludzkiej i demonów, dlatego może ona czasowo znaleźć się pod wpływem "Krwawego Szału", polepszającego tymczasowo statystyki Bitewne, czyniąc istoty bardziej agresywne w walce i pozwalając im wchłaniać obrażenia.

Połykanie
Goblinów

 Stworzenie regeneruje swoje życie zjadając gobliny znajdujące się w sąsiedztwie

Rzut Goblinem

Ta istota może ciskać sprzymierzonymi goblinami z sąsiednich oddziałów jak pociskami wyrzucanymi w stronę wroga(zdolność aktywowana). Jeden (preferowana jednostka z pełnią Punktów Życia) Goblin z pobliskiego oddziału jest porywany i wykorzystany jako amunicja.

Złe oko

Atakując wroga, istota ta zmniejsza Szczęście celu o 3.Efekt może być usunięty przez Oczyszczenie lub Wypaczenie, lecz nie przez Leczące Dłonie czy Namiot Medyka.

Mniejsza skuteczność w walce na dystans

Strzelec zawsze zadaje tylko połowę obrażeń strzelając, ale zachowuje pełną skuteczność w trakcie bezpośredniej
walki.

Brak komentarzy.
Włącz odtwarzacz
Podoba Ci się ta strona?
Jest świetna!
Bardzo fajna
Zwykła strona
Nie za bardzo
Usunąć!
44.192.x.x
78.159.x.x
213.180.x.x
Odwiedza nas 0 użytkowników
oraz 3 gości. (Razem: 3)